cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
eliad
Active Level 7

User Statistics

  • 678 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

מנסה להעביר נתונים מהנוט 10 לאס 22 אולטרה....בסך הכל 298 ג'יגה.... 4 שעות העברה???? מה נסגר עם הקצב העברת נתונים? אנחנו ב 2024 ועדיין כל כך איטי???
כנראה שעשיתי משהו ונעלם לי החיפוש בלחיצה!!! S24u מישהו יודע??????
התחדשתי במכשיר שמבחינת ביצועים ללא ספק אחד המפלצות, התאכזבתי מאוד שרוב הפיצ'רים של הAI לא עובדים בעברית....הסיכומים, המקלדת ושאר הדברים שעובדים לפי שפה....
ראיתי כבר במספר סרטונים שהמצלמה החדשה חלשה ביותר לעומת ה23 אולטרה.... מה הלוז עם זה???מתחיל לחשוב שכדאי יותר להשאר עם ה22 אולטרה שלי