cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
EladSolomon
Expert Level 5

User Statistics

  • 8007 Likes
  • 39 Solutions

User Activity

מיעד אחד למשנהו... ולא בגלל הפרסומת של סמסונג עצרתי. קליק. הגג במלחה מאוד יפה... וחבל שלא חיכיתי עוד שנייה בשביל יישור
איך המים משתקפים בחיינו?ישנן המון סיבות; אנו זקוקים להם כדי לחיות, הם כל כך בריאים וטעימים ביום חם... [טעם החיים לא?]אבל הכי חשוב - אנחנו יכולים ללמוד מהם המון.לפעמים החיים שלנו משתקפים דווקא במים, לעיתים מתעוררים קשיים ובעיות בחיינו אך כדאי לנו לזכו...
מיהרתי ממש! אז תוך כדי הליכה ו/נסיעה... מרגיש מיותר לאור כל התמונות המטורפות של שאר החברים...כנראה שהפעם השקיעה הייתה יפה במיוחד שכולם הרגישו צורך לשלוף את המצלפון ולצלם...