cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
MicaelIshaiShriki
Active Level 9

User Statistics

  • 1616 Likes
  • 13 Solutions

User Activity

לכל מי שיש לו גרסת בטא של ווצאפ יש הורדה לשעון ווצאפ רשמיולכל מי שרוצה להצטרף לבטא הנה הקישור (לא בטוח שיפעל כי יש עומס)https://play.google.com/apps/testing/com.whatsapp/joinלג שמח לכם 
הכנסת ספר תורה ישיבת אמית יגל אשדוד מעמד קידוש השם וקריאת שמע צולם מהגג מהטלפון שלי Galaxy S23 Ultra 1TB שלי
דוא"ל סמסונג  עד כמה שאפליקציה זו ארכאית היא נותנת לנו אופציה שאין בGmail והיא לתרגם מיילים לעברית בדומה לGmail במחשבכך תפעילו זאתנוריד את האפליקציה מהחנות https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsung.android.email.providerנכנס לאפליקציה...
חדש מי שרוצה לזרוק את הכרטיס הפיזי זה בתגובות זה גאוני (בינתיים רק במכבי וזאת לא פרסומת אלא עידוד לכל קופות החולים ונותני השירותים בכלל)