cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
שמואל
Expert Level 5

User Statistics

  • 10120 Likes
  • 31 Solutions

User Activity

אחר צהריים טובים ממברס,לאחר עדכון one ui 5   נוספה תכונה שמאפשרת פתיחה של פיצול מסך בהחלקה עם 2 אצבעות מתחתית המסך,אך משום מה התכונה לא מסוגלת להידלק אצל חבר שלי בעל 22 אולטרה,מישהו יודע אולי מה יכול לגרום למניעה מהפעלת התכונה?
ערב טוב ממברס!יצא לכם פעם לקבל התראה,ואחרי שהיא כבר נעלמה מהחלון הקופץ הקטן רציתם לפתוח אותה בחלון קטן,מבלי לצאת לגמרי ממה שאתם עוסקים בו כרגע?בשביל זה סמסונג דאגו לנו לתכונה חכמה שמאפשרת לנו לפתוח כל התראה בחלון צף או כפיצול מסך וכל זה מבלי לצאת ממה...
חברים יקרים ערב טובלמפקד שלי יש מכשיר s22 ultra ועד עכשיו כאשר היה מחבר את המכשיר לטלוויזיה שלו הוא היה משתמש במצב dex,אך לאחרונה המצב לא פועל יותר וכל מה שמופיע לאחר חיבור למסך זה הודעה על כך שהפלאפון ''מטעין את המכשיר המחובר''.הכבל לא ניזוק כי כאשר...