cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
AhmedElsagher
Active Level 1

User Statistics

  • 2 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

السلام عليكم.... في حد هنا بتحصل معاه مشكلة في ال A70 لما بيوصل الفون علي الشاحن بيفضل يفصل و يشحن يعني بيعلق؟و بيجيبلو من فوق ان ال USB اشتغل و فصل كدا لوحدة؟
لا يوجد ميزة قفل التطبيقات في الجهاز و إنما يلزم تحميل برنامج اخر...؟
On Galaxy A70?Like weak signal or not always connection...