cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Ail1
Active Level 4

User Statistics

  • 24 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

s9بلس بعد تحديث موصل العراق مين وصلو التحديث 
s9 بلس متا يصلو التحديث 10 انا في العراق يوصلني 
 شباب منو الي وصلو تحديث 10 الجهاز s9بلس اني با العراق ولهلة موصلني التحديث
شباب عندي جهاز s9 بلس وموصلني تحديث 10 الى حد الان اني من العراق مومكن جواب 
شباب متى ينزل تحديث 10 الى جهاز s9بلس ممكن جواب 廊