cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
parlaklapina
Active Level 4

User Statistics

  • 114 Likes
  • 1 Solutions

User Activity

Baz A52 modeli 8 ülke de A525FXXU4BVB3 derleme sürümü ile Şubat Güvenlik ve düzeltme ekini alıyor. Bu ülkeler;*Morocco (FWD)*Afganistan (AFG)*Libya (BTC)*Libya (LYS)*Mısır (EGY)*Pakistan (PAK)*Tunus (TUN)*Irak (MID)
 Alışkın değiliz. Ultra ağır çekim modunu denedik.