cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
israelbb
Active Level 5

User Statistics

  • 153 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

מישהו יודע מה חדש בעדכון???
מישהו האם הsmart תומך ב s20 
מישהו יודע איפה אפשר להשיג את הברדס פרו החדשות ב400
הי חברים גיליתי באג במצלמה אחרי העדכון מישהו יכול להגיד לי עם זה גם אצלו אז הבאג הוא כזה אני מצלם מישהו עם מיקוד חי (לא במצלמת הסלפי)ואז נכנס לגלריה ומנסה לשנות את זה לנקודת צבע ואז זה עושה לי שכל התמונה תהיה נקודת צבע והיה פסים לבנים