cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
hanood
Active Level 1

User Statistics

  • 10 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

جهازي جي ٧ برايم ٢ الشركة نزلتلو تحديث ٩ (الباي) بس لهلق ما وصلني مع انو بدول تانية عم يوصل لهاد الجهاز.. حدا بيعرف ايمتا رح يوصل لسوريا؟
هل سيحصل جهاز j7 prime 2 على تحديث نظام التشغيل pie ؟
Followers