cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Ahmetbilgicphoto
Active Level 2

User Statistics

  • 169 Likes
  • 1 Solutions

User Activity

     
     
Bir Kızılderili atasözü der ki; “Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde; beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak."              
Ve bir gün daha sona ererken,        akıllarda derin sorular bırakarak kaybolan güneş...