cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
HS23H
Active Level 3

User Statistics

  • 27 Likes
  • 1 Solutions

User Activity

تحديث اندرويد لجهاز a52 شوكت رحمة للكائنات في العراق
كرهنة هواتفنة بنسبة كبيرة من المستخدمين غيرو هواتفهم الى ابل بسبب تاخير التحديث واني واحد من الناس الي راح اغير جهازي مو معقول اللي بيصير من فشل لسامسونك
تخيل تنتظر شهور حتى يجي الشهر الي ينزل فيه نظام 14 وتبقى اخر الناس تحدث بحيث تكره الجهاز والنظام بشكل عام