cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
iKwRxi
Beginner Level 2

User Statistics

  • 0 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

قبل التحديث كان لما تضغط ضغطة مطولة على تطبيق من الصفحة الرئيسية تلاحظ يطلع لك خيار معلومات التطبيق. أما الآن بعد تحديث أوريو يطلع إلغاء التثبيت فقط وحاولت اعدل هذا الشيء لكن ما قدرت . أحد عنده حل ؟
وش الفايدة من آخر تحديث ؟!