cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Muallim42
Beginner Level 2

User Statistics

  • 2 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

Android 13 güncellemesi sonrası cihaz her gün kendini yeniden başlatıyor. Bunu nasıl çözebiliriz