cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
basmm
Beginner Level 5

User Statistics

  • 12 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

  · إذا العين لم ترك فالقلب لن ينساك. · الحب الصادق يبقى ويدوم ولا يعرف الإساءة بالآخر. · قهوتي أنت حلاها.. · أحبك حباً لو يفيض يسيره على الخلق..