cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
0638
Active Level 3

User Statistics

  • 31 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

Pİl Durumu 
One uı 6.1 sürümü geldikten sonra Samsung galeri uygulamasında fotoğraflarım açılmıyor. Bu konuda bilgisi olan var mı?