cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
bestsamsung
Active Level 7

User Statistics

  • 250 Likes
  • 17 Solutions

User Activity

Ana kameraMakro çekim
S21 fe neden 4 büyük güncelleme alamıyor. Samsung'un resmi Knox sayfasında Android 15 ile güncelleme desteğinin biteceği yazıyor.
Karahindiba