cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Shmuel1992
Active Level 7

User Statistics

  • 1397 Likes
  • 1 Solutions

User Activity

היי לדעתי כדאי לשנות את המסך של סגנונות השעון באפליקציה שיהיה לאורך שכל השעונים יהיו מוצגים בדומה למה שעשו בעדכון בשעון במקום לרוחב שצריך להזיז את השורה....
למה מתי שמתקבלת התראה בשעון זה מראה פעמיים את ההתראה? מדובר בבאג או שיש דרך לסדר את זה?
מתי יפיצו בארץ את העדכון החדש לשעונים?
קיבלתי מהעבודה את המכשיר ואני לא מצליח למצוא כיסויים למכשיר הזה או בכללי כל מקום שהלכתי אמרו שאין כיסוי.האם יש מכשיר אחר דומה שמבחינת כיסוי יכול להתאים? הכיסויים שיש בעלי אקספרס לא משהו.תודה