cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
MonSamsung
Expert Level 5

User Statistics

  • 11690 Likes
  • 31 Solutions

User Activity

כל טיפת שעווה, דמעה.ים של דמעות. דמעות של תפילה ותקווה.שיאיר האור על ארצנו הקטנטונת ועל כל עם ישראל.שכל דמעה שלנו, תהפוך לתפילה ותתקבל ברצון.נר שמיני ואחרון.(מה זה ניהייתי ריגשי הערב הזה תסלחו לי, היה יום קשוח, וכל הדרך חזור מצאתי את עצמי מספרת לאלו...
אז כדי לצאת-ידי-חובת-תמונת-החג...על הניסים ועל הנפלאות... שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה
שניהיה האור!שבוע טוב 李S-Pen, Note 20ultra
כן כן אני יודעת ששעת שקיעה עכשיו אבל תסלחו לי לא הספקתי להעלות בבוקר