cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Cosmosium
Expert Level 1

User Statistics

  • 3007 Likes
  • 59 Solutions

User Activity

        Optik zoom da sonuç daha iyi   
             
         
İşlemcisi sn 720 g yerine daha üstün bir işlemci konulabilirdi.    Telefoto kamerası sulu boya performansı dır.   A73 ün düşük fiyatlı ve düşük donanımlı kopyasıdır.