cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
רקאחד
Active Level 1

User Statistics

  • 21 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

חברים, אתמול קיבלתי עדכון 6.1 לסמסונג s22 שלי. מאז ה -AOD שלי השתנה לרעה, גם הכל נהיה קטן יותר אבל ממש בקטע של לאמץ את העיניים וגם התאורה של השעון משתנה בצורה דינמית. כמעט כל ההגדרות של ה AOD נעלמו מהמכשיר. מה עושים עכשיו? עברצי על כל ההגדרות בטלפון ...
למה ישראל תמיד חייבת להיות אחרונה? גם ככה סמסונג היא חברה בעייתית בעדכוני גרסה, אז למה גם להיות אחרונים ברשימה? שחררו כבר את העדכון