cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
DaOldMan
Active Level 3

User Statistics

  • 33 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

הגיע היום עדכון חדש לסדרה S22. העידכון שוקל כ 400 מגה ואינו מכיל תיקוני אבטחה. מה הוא כן מכיל ? כדרכה של סמסונג, לא ניתן לדעת. למה? כי כרגיל אין שום ChangeLog. מה שכתוב הוא המלל המיותר על שיפורי יציבות שהם עושים לו העתק/הדבק. לדעתי מאוד לא רציני מצד ...
במערכות הפעלה של סמסונג קיימת בעייה עתיקה, שלא מאפשרת לנהגים לענות על שיחה ממתינה בלי לעבור על חוקי המדינה ולסכן עצמם. 1. יוצרים שיחה עם מישהו ומדברים איתו כרגיל.2. מקבלים שיחה ממתינה ממישהו, המכשיר מאפשר לענות לשיחה או לדחות אותה.3. עונים לשיחה הממת...