cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
יפת
Active Level 4

User Statistics

  • 100 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

האם יש הגדרה שהשעון במצב חיסכון שהשעון מעורר יצלצל? כי כרגע רק שהוא לא במצב חיסכון הוא מצלצל.
האם יש דרך שהטלפון יהיה בעברית ושהגוגל הום יעבוד? כי הבנתי שהוא עובד באנגלית ועוד שפות אבל לא עברית.
שלום. יש לי 2 מגני מסך לטאבלט.זה: https://a.aliexpress.com/_EQZmZsZוזה:https://a.aliexpress.com/_EvSvaNJ איזה מגן צסך אתם ממליצים לי להדביק כדי שיראו הכי טוב גם בשמש וגם בחדר?
כאשר אני עושה תזכורת והמסך כבוי לפעמים זה כן מציג את התזכורת ולפעמים לא. מה עליי לעשות כדי שתמיד תופיע ההתראה על התזכורת שהמסך כבוי? אני רוצה שחיסכון בחשמל יהיה דלוק.
מחפש טאבלט לצפיה בסרטים וסדרות. שתהיה בטריה טובה ואיכות וידאו טובה. המלצות?