cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
issac1
Active Level 4

User Statistics

  • 86 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

מזהים את המקום?
שיזוף קל S22 ultraשיזוף מתקדם s22 ultra
שמתי לב, כי יש לעתים אפליקציות שקצת "מגמגמות" בעת מעברים ואפקטים, בעוד אחרות פועלות חלק. וזה הזמן לשאול, האם קצב הרענון אוניברסלי לכל האפליקציות, או שיש צורך להכניס תמיכה לכל אחת בנפרד. אחת מהן למשל, היא דווקא חייגן של סמסונג. בזמן מעברים בין מסכים ל...
S22 אולטרה עם קצת אבל ממש קצת אפקטים
שתיים שאלות לי יש.האחת: מדוע הריבועים בתבנית דף החשבון גדולים כל כך ולא ניתן להקטין אותם או לבחור מראש בדף עם ריבועים קטנים בדומה לוואן נוט של מיקרוסופט?השניה: מדוע לא ניתן להגדיר גלילת דפים כלפי מטה, ואפשר רק כלפי מעלה, או לצד, למרות שההגיון אומר למ...