cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
hasank1rtas
Active Level 2

User Statistics

  • 18 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

Normalde bildirim ekranında ne kadar sürede sarj olacağı yazmasi gerekmiyormu sadece kablo şarjı yazıyor bildirime tıklayınca ne kafar sürede sarj olacağı yazıyor