cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Shlomo_d
Active Level 5

User Statistics

  • 203 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

שלום!איך אני מגדיר שקישורים ל Samsung members יפתחו רק באפליקציה?
שלום! ניסית להשתמש בתוכנה הזאת, ואני לא בדיוק הבנתי מה לעשות, אפשר הסבר?
שלום! לאחרונה ( למען האמת זה כבר הרבה זמן אבל זה הפסיק קצת ועכשיו זה חזר), יש לי בעיה עם התיקיות. אם אני מנסה להכנס לתיקיות זה פשוט נתקעיותר קל להראות מאשר להסביר במילים...
שלום! בטלפון שלי יש אפשרות של 5GHz בwifi ומשום מה בין רגע זה פשוט נעלם!אם לוחצים איפה שמשנים את תדר הwifi זה פשוט לא מגיבאשמח לפיתרון!
לאן נעלם הנתונים ניידים?樂