cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Shlomo_d
Expert Level 1

User Statistics

  • 4252 Likes
  • 11 Solutions

User Activity

למה אני לא מצליח להרשם לזה? זה כל פעם עושה לי הרישום נכשל ולא משנה אם אני מאפס אותו או אם הsms של גוגל מושבת או מאופס. יכול להיות שהבעיה בסים?
כבר חבר אחד התלונן לי על זה ועכשיו זה קרה גם לי. משום מה השיתוף מאובטח כאילו חסם לעצמו גישה למספר טלפון שלי בהגדרות של השיתוף מאובטח אני יכול לבחור רק מספר חסום ולא את המספר טלפון שלי. מישהו יודע למה ואיך מסדרים את זה?
עכשיו נשאר לי כמה תמונות מתצפית כוכבים שעשיתי יום חמישי שעבר, ואכניס גם תמונות מהטיול חברים במהלך השבוע האחרון, קצת הרבה תמונות כי רציתי לסגור את כל התמונות עד היום בפוסט הזה כי אם לא עכשיו כנראה שלא אספיקרשמתי מה ערוך, אבל יכול להיות שיש עוד שערכתי...