cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Tatyana
Active Level 8

User Statistics

  • 3303 Likes
  • 2 Solutions

User Activity

אני בהגשת תלונה על גניבת רכב 路‍♀️臘‍♀️
עוד קצת תמונות מהחופשוגם הבנתי את הקטע של אפליקציה samsung members בחו"ל, שום vpn לא יעזור הכל תלוי בכרטיס sim שיש אצלכם בטלפון ממנו נלקחים נתוני מדינה ושפה של אפליקציה...
      
שאלה קטנה איך אפשר להתחבר לאפליקציה של Samsung members בחו"ל לא דרך הדפדפןניסיתי דרך אפליקציות vpn לא עוזר עדיין משייך למדינה אחרת