cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Adam_Mordehai
Active Level 8

User Statistics

  • 1952 Likes
  • 1 Solutions

User Activity

מי יודע מה קרה פה?
למה הטימר לא נכון?זה בשעה 16, לא 15
זה לא מובן מאליו, איך חברה בינלאומית חושבת גם על הדברים הקטנים, על האנשים, עלינו אני מודה לכם, לכל מי שמאחורי הקלעים, שעושים/ות את כל הדברים הללו ברכות ושהיה טעים כל מי שקיבל/ה, ומי שעדיין מחכהוכמובן, תודה לכם כקהילת סמסונג ישראל וסמסונג ישראלאני עם ...
אוהב לראות איך לפעמים האנדרואיד שלי נטקא מי מידע, מה לעשות?להגיש דו"ח לסמסונג?
כן, אני יודעצילמוי מקרו לא נועדו בשביל זהאבל עדין תמונות יפות 123איזה תמונה יותר יפה?וכן מי לא ישן/ה בשעה הזו?שהיה לילה שקט