cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
arielbm
Active Level 8

User Statistics

  • 3474 Likes
  • 1 Solutions

User Activity

התמונות כלל לא ערוכות
פעם אחת נסעתי ברכבת הקלה בבוקר, ואז ראיתי את הנוף הזה וחשבתי לעצמי: וואו, אני חייב פעם אחת לצלם את זה.היום לא היה רכבת בחלק מהתחנות כך שנאלצתי ללכת ברגל, אבל לפחות ההזדמנות לתמונה הזאת הגיע (במציאות זה נראה עוד יותר יפה)עדשה רחבה朗כמובן שהכל פה לא ערו...
אני ממשיך בפוסטים שלי העוסקים בניצול זמן, מכיוון שאין לי הרבה ממנוובפוסט של היום, השאלה שלי היא: איזה אפלקציות הייתם מוותרים כאשר אתם במצב מיקוד ואיזה אפלקציות אתם לא מוותרים עליהם במצב זה?אני שואל את השאלה הזאת מכיוון שאני תמיד שוכח לשים איזהשהיא א...
אני נכנס קצת לתקופה עמוסה, ובין כל העומס שאני חווה אני מקבל הודעה בטלפון: x עשה לך לייק לפוסטומכאן עולה בי השאלה מה הוא עושה עכשיו, שיש לו זמן להיכנס לממברס ולשתף דברים.ולכן רציתי לשאול מתי יש לכם זמן להיכנס לממברס?האם זה כשאתם רובצים על הספא בבית לא...