cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
yanivoh
Active Level 10

User Statistics

  • 5106 Likes
  • 2 Solutions

User Activity

ולא דמיינתי לאן זה יקח אותי. כמה ימים לאחר שהכרתי את המקום הזה היה זום עם עידו איז'ק על צילום במצב מקצועי בטלפון מאז צילמתי וצילמתי ורציתי ללמוד עוד ועוד .....אז חפרתי ברשת וקראתי כל מידע אפשריעד שלאט לאט הבנתי שאני רוצה מצלמה מקצועיתלא היה לי שמץ של...
הציפורן לא שלי!!!!
לפני שנה נעלמו לי התיקיות של הטלגרם מהאפליקציה של הקבצים שליהיום עשיתי איפוס לטלפון כי הוא היה ממש עמוס ואיטיהתקנתי שוב את הטלגרם והמצב אותו דבר כשהיהאין תיקיית קבצים כמו בעברמישהו יודע מה ניתן לעשות?
עד שיש ימים של חופשה יצאנו לטיול אומץ רק למי שיש אומץוהטלפון עבד שעות נוספות היה כייף!גם הקטן שתה בבוקר שוקו אומץ והתיישב לתמונהברוח הימים הנוראים איך אפשר ללא טלית?ובהזדמנות זאת חייב תודה לאיתי על המלצה לרכוש פנס כתוספת תאורה לתנאים קשים. עשה את עבו...