cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
יוחנן
Expert Level 2

User Statistics

  • 2796 Likes
  • 14 Solutions

User Activity

נזכור ולא נשכח!במותם ציוו לנו חיים! 
חברים וחברות צוות המגשרים ומנהלת קהילה יקרים ויקרות אהובים ואהובות.לאור מה שהמדינה היקרה שלנו נקלעה אני רוצה לחזק את הנושא של לאהוב את האחר ולהיות מאוחדים לשים את הכל בצד ולא להתייחס למי עומד מולי(ומה הדעות שלו ומה הוא חושב).בתקופה כזאת אנחנו צריכים ...
השקיעה שמאירה חלק מהעיר העתיקה בצפת הקדושה
חברים וחברות, שגרירים ושגרירה צוות המגשרים ומנהלת קהילה יקרים ויקרות.תתנו המון המון אהבה ופרגון וברכת מזל טוב לאחד והיחיד האיש שהיה בין הראשונים להגיע לדרגת Expert תאחלו המון המון מזל טוב לאלעד היקר שלנואלעד היקר רוצה לאחל לך המון המון מזל טוב 拾 עד...