cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
GülsümAydoğdu
Active Level 6

User Statistics

  • 3220 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

Telefon güncelleme yaptıktan sonra tuş kilidi açarken telefonu uyari bildirim sesi veren var mı? Varsa çözebildiniz mi?