cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Özlem55
Active Level 7

User Statistics

  • 4311 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

         
  Umutlara kanma umutlar bir gün imkansızlaşır. Hayatı tozpembe yaşıyorum sanma, her renk bir gün siyahlaşır.