cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
bnirz
Active Level 5

User Statistics

  • 118 Likes
  • 1 Solutions

User Activity

יש תכונה בטלפון שאפליקצייה שלא השתמשת במשך 3 חודשים - ההרשאות של האפליקצייה מתבטלות.כרגע אני נכנס לכל אפליקצייה בנפרד ומבטל את התכונה הזו.מישהו יודע על דרך לבטל את התכונה באופן גורף?
Galaxy S20 FE 5Gמאז העדכון האחרון, מדי פעם השעה לא מופיעה באופן תקין.אם אפשר לסדר את העניין...
צהריים טוביםכשאני מעוניין לשלם דרך המכשיר - אני מפעיל את ה NFC.כשאני מסיים לשלם - ה NFC נשאר פתוח עד שאני מכבה אותו.במידה ואני שוכח לכבות - מדובר בבעית אבטחה, כיוון שכל אחד יכול להצמיד מכשיר ולחייב אותי.לא מצאתי אפשרות לקבוע שלאחר זמן מסויים שה NFC פ...
בהמשך למה שדוד כתבהתכונה ככל הנראה מופעלת ע"י Google Play Servicesע"מ לבטל את ההרשאה, תפעלי ע"פ השלבים הבאים:היכנסי להגדרותיישומים3 נקודות למעלה בצד שמאלגישה מיוחדתהרשאת נא לא להפריעתכבי את ההרשאה ל Google Play Servicesאו שפשוט תעשי בחיפוש בהגדרות הר...
הייS20 FEהגיע עדכון 3.1 ואיתו הגיעה האפליקצייה הזומישהו יודע מה הבעיה כאן?לחברה הסלולרית שאני נמצא בה, אין מושג מה זה.תודה לכולם.