cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Yalcn
Active Level 1

User Statistics

  • 6 Likes
  • 1 Solutions

User Activity

Telefonda birisi ile görüşürken ekranın kapanmamasını istiyorum nasıl yapabilirim.