cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
AboFoulla
Active Level 5

User Statistics

  • 56 Likes
  • 2 Solutions

User Activity

حد معاه  تلفون A21s ونزله الروم الهندي يقولنا اي الاضافات اللي ف الروم الهندي عن المصري او الخليجي او الفرق الظاهر بينهم 
مفيش حل للرسايل اللي بتتبعت دي وبتخصم ٢ جنيه الروم الهندي  وعامل حظر للارقام دي وبردو الرساله بتتبعت