cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
NBiran
Active Level 1

User Statistics

  • 22 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

יש לי גיבוי אוטומטי של תמונות לגוגל דרייב. אחרי הגיבוי הוא מוחק את התמונות. קיימת במקרה הגדרה שיכולה למנוע מגוגל למחוק אוטומטית תמונות שמסומנות בלב וגובו?
בעבר צילום מהמסך ע"י smart select העתיק את הצילום אל הclipboard. זו הייתה תכונה מאוד שימושית לnotes שנעלמה. יש דרך להחזיר אותה?בנוסף ממש יעזור אם תהיה יכולת ליצור טבלאות ישר לתוך note. היום צריך לצייר בעט וזה מגושם מידי.
בעבר צילום מהמסך ע"י smart select העתיק את הצילום אל הclipboard. זו הייתה תכונה מאוד שימושית לnotes שנעלמה. יש דרך להחזיר אותה?בנוסף ממש יעזור אם תהיה יכולת ליצור טבלאות ישר לתוך note. היום צריך לצייר בעט וזה מגושם מידי.
היי, חדש בפורום כאן...מה המקום הנכון להעביר בו הצעות שיפור לאפליקציה?אני ממש צריך אפשרות לגבות אוטומטית את הפתקים שלי לדרייב כדי לעבוד איתם סימולטנית במחשב, דרך הענן של סמסונג הפתקים אמנם מגובים אבל זה לא שמיש כי זה פשוט קובץ זיכרון דחוס.
Followers