Original topic:

Galaxy note

(Topic created on: 06-20-2023 08:56 PM)
56 Views
NBiran
Active Level 1
Options
אפליקציות ושירותים
בעבר צילום מהמסך ע"י smart select העתיק את הצילום אל הclipboard. זו הייתה תכונה מאוד שימושית לnotes שנעלמה. יש דרך להחזיר אותה?

בנוסף ממש יעזור אם תהיה יכולת ליצור טבלאות ישר לתוך note. היום צריך לצייר בעט וזה מגושם מידי.
1 Comment
ShalomS
Active Level 10
אפליקציות ושירותים
כדי שזה אכן ישמר בלוח
יש להפעיל בהגדרות מקלדת סמסונג
" שמור צילומי מסך בלוח "
ובבחירה חכמה יש צורך להוריד את התמונה

אם אתה מתכוון לטבלאות כמו בדפים רגילים
אז אכן זה קיים לחיצה על השלוש נקודות
בצד הפתק
ויופיע " תבנית דף "
ניתן גם להוסיף תבניות מותאמות