Original topic:

Galaxy note

(Topic created on: 06-20-2023 08:56 PM)
93 Views
NBiran
Active Level 1
Options
אפליקציות ושירותים
בעבר צילום מהמסך ע"י smart select העתיק את הצילום אל הclipboard. זו הייתה תכונה מאוד שימושית לnotes שנעלמה. יש דרך להחזיר אותה?

בנוסף ממש יעזור אם תהיה יכולת ליצור טבלאות ישר לתוך note. היום צריך לצייר בעט וזה מגושם מידי.
2 Comments
אפליקציות ושירותים
ניתן לבחור תבניות לדף:
תלחץ על התפריט ב-Note מסוים, תבנית דף.
NBiran
Active Level 1
אפליקציות ושירותים
היי זו לא הכוונה. אני מתכוון לצילום מסך שעושים שיהיה מודבק ישר ואני יוכל להכיל אותו בהדבקה על הפתק שלי בחי לעבור דרך הגלריה.
לגבי הטבלה, מדובר בתבנית שאני רוצה ליצור זמן אמת אם למשל צריך תבנית 3×3, 2×5 וכולי. במקום לצייר מלא קווים- אני רוצה ליצור טבלה ולמלא אותה