cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
yağmurrr
Active Level 1

User Statistics

  • 33 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

Wi-fi ve bluetooth gibi bağlantı noktalarım şimdi olduğu gibi ara sıra kapanıyor ve açılmıyor