cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
shoukelkholy
Beginner Level 3

User Statistics

  • 25 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

‏كلنا عُيوب لولا ستر الله.
‏من لا يؤدبه ضميرهُ ، تؤدبهُ الحياة حين تدور .
" بكرة تتمناني أحاسبك أو ألومك أو أعاتبك مش هحاسبك .. مش هعاتبك لا .. دا أنا كفاية إني سبتك للزمن   "