cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
abulsattar
Active Level 3

User Statistics

  • 29 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

تم وصول ااتحديث في لبنان A71  
بفيق بنص الليل فورا بشوف التحديث وبرجع نام واول مابفيق قبل مابفتح عيوني بفتح التحديث والله رح نجنن حرام هيك تعملو فينا ع اساس منافس لكبار الفئة المتوسطة واخر شي يجيه التحديث 
هذه الإستراتيجية في إرسال التحديثات غير مقبولة أبداًهاتف مثل A71 يجب أن يكون من أوائل الهواتف اللتي تحصل على التحديثات في ( الفئة المتوسطة ) .