cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
DFDMN
Beginner Level 3

User Statistics

  • 2 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

هل يمديني اشتري قلم الخاص بي الجلكسي و تجيني خصاص الالترا للعلم معي جلكسي اس ٢٣ بلس ؟و هل يمديني اشبك اي قلم حتي لو كان مو من جلكسي 
ما هو معالج ٢٣بلس