ͷẻḿạⲅ
Active Level 5

User Statistics

  • 338 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

#تــٓـرٖهٰہ_ٱڶيشـٰتٱڴـ .. ۦَٰ 😴ينطٖي ٱﺂڶرٖو໑حٓ بس يعٖرٖف خٰبرٖ و໑ڶفٰــــٓــهٰہ ۦَٰ 💔🌸
‏انتَي أول سَند للروح مِن يلتم عليها الهّم ۦَٰ ..❤تٱﺈبعوَني ۦَٰ ..https://www.facebook.com/loveisfec
ٱڵبڵم تخڵص معزتــــــهٖہ بجرف ذٱﺈڪ ٱڵصوَب ..💔 ۦَٰ مجرد ۦَٰ ذوَقhttps://www.facebook.com/loveisfec
‏بيا سوالف غروا أذنك وأنطرد صوتي التحبه !💔تٱﺂبعٖو໑نيhttps://www.facebook.com/loveisfec
‏• كولولهآ ،🎶💙. • كلبي السبع يرجف عشڪ يم عيوَنهٖہٱﺈ ، ءتٱﺈبعوَنيhttps://www.facebook.com/loveisfec