Original topic:

πŸ”­πŸͺ

(Topic created on: 12-02-2023 04:52 PM)
31 Views
Al-badi
Active Level 1
Options
Galaxy S
 ?Where is the one ui6 update for s22 ultra

πŸ”­πŸͺI can't see it

3 Comments
Tanzak
Active Level 1
Galaxy S
Yes Bro 😒
Qusaimoh
Active Level 4
Galaxy S
Frustrated 😠 😑
0 Likes
Samsung_specialist
Community Manager
Options
Galaxy S

We appreciate your interest in the upcoming Android 14 update for your Samsung device. At Samsung, ensuring a consistently exceptional user experience is our foremost priority.

We would like to inform you that the eligibility for the UI 6.0 update and the corresponding rollout dates are contingent upon the model of your device. Please refer to the list of eligible models and their respective update receiving dates below. It is important to note that the supported functions and schedule may be subject to variation based on the specific model, country, or network operator. Update schedule and eligible models could be changed if we encounter any issues through ongoing review.

{Eligible Models}
  - Galaxy A04e (February)
  - Galaxy A04 (February)
  - Galaxy A04s (February)
  - Galaxy A13 (February)
  - Galaxy A13 5G (February)
  - Galaxy A14 (December 2023)
  - Galaxy A14 5G (December 2023)
  - Galaxy A23 (January)
  - Galaxy A23 5G (January)
  - Galaxy A24 (December 2023)
  - Galaxy A33 5G (December 2023)
  - Galaxy A34 5G (November 2023)
  - Galaxy A52 (December 2023)
  - Galaxy A52 5G (December 2023)
  - Galaxy A52s 5G (December 2023)
  - Galaxy A53 5G (December 2023)
  - Galaxy A54 5G (November 2023)
  - Galaxy A72 (December 2023)
  - Galaxy A73 5G (December 2023)
  - Galaxy Z Flip 3 5G (December 2023)
  - Galaxy Z Fold 3 5G (December 2023)
  - Galaxy XCover6 Pro (December 2023)
  - Galaxy S21 5G (December 2023)
  - Galaxy S21+ 5G (December 2023)
  - Galaxy S21 Ultra 5G (December 2023)
  - Galaxy M13 (February)
  - Galaxy M14 5G (December 2023)
  - Galaxy M23 5G (February)
  - Galaxy M33 5G (December 2023)
  - Galaxy M53 5G (December 2023)
  - Galaxy M54 5G (November 2023)
  - Galaxy Tab S6 Lite (November 2023)
  - Galaxy S22 (December 2023)
  - Galaxy S22+ (December 2023)
  - Galaxy S22 Ultra (December 2023)
  - Galaxy Tab A7 Lite (February)
  - Galaxy Tab Active4 Pro 5G (January)
  - Galaxy  Tab S7 FE (January)
  - Galaxy Tab S7 FE 5G (January)
  - Galaxy Tab A8 (February)
  - Galaxy Tab S8 (December 2023)
  - Galaxy Tab S8 5G (December 2023)
  - Galaxy Tab S9 (November 2023)
  - Galaxy Tab S9 5G (November 2023)
  - Galaxy Tab S8+ (December 2023)
  - Galaxy Tab S8+ 5G (December 2023)
  - Galaxy  Tab S9+ (November 2023)
  - Galaxy Tab  S9+ 5G (November 2023)
  - Galaxy Tab S8 Ultra (December 2023)
  - Galaxy Tab S8 Ultra 5G (December 2023)
  - Galaxy Tab S9 Ultra (November 2023)
  - Galaxy Tab S9 Ultra 5G (November 2023)

0 Likes