cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
AsilTurk
Active Level 9

User Statistics

  • 8635 Likes
  • 11 Solutions

User Activity

  AL_GALAXY senin için :)Parliament Ateş.
    ATEŞ : Yeşilin altınla buluşması. 
KUKA : Rengini almaya başladı. 
Kalemi tutan el yazıyı kendi yazdı zanneder.