cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Activity

Filter
Filter:
Posted by      in  Galaxy A

Cihaz 40 günlük ve aşırı kasma var animasyonlari kapatmak güç tasarrufunu kapatmak ve sd çıkarmak dışında önerebileceğiniz bir yöntem varmi?🫡... View Post