cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Smiley101
Active Level 10

User Statistics

  • 4853 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

אז אחרי נחיתה לארץ, וההסתגלות (עד לתכנון של הטיול הבא)לעת עתה אני אקח שבוע הפסקה מלהעלאות תמונות לקהילה, רק לשבוע אחד אעלם, שבזמן הזה אבנה תוכנית יותר מדוייקת ליעדים חדשים朗 (כשעל הפרק עומדת סלובקיה ואיטליה)כמובן שאני עדיין פה מתצפת על כולם ומגיב...
איך אפשר שיום אחרון לא לעשות ריצה מהנה לאורך הנהר,והפעם אני רואה להקה שלמה, שאפשר להתפעל מהיופי שלה❤️