cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
resitcaliskan
Active Level 1

User Statistics

  • 27 Likes
  • 1 Solutions

User Activity

Android 12 ile M31s'e güvenli klasör geldi ama M51 e güvenli klasör gelmedi yada ben görmedim neden güvenli klasör M51e gelmedi? 
    M51 Türkiye Cihazlarına Haziran Güvenlik Yamalı Güncelleme Gelmiştir. Hayırlı olsun