cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
דשא
Active Level 6

User Statistics

  • 130 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

האם יש להתייחס ברצינות לביקורות הנ"ל?לחילופין או בנוסף, האם המוצר של Galaxy Watch 4 הינו אמין, והביקורות הנ"ל אינן תופסות לגביו?
ממליץ על השגרה הנ"ל של Bixby .היא מאד שימושית אם היינו במצב שקט / רטט, וחוזרים למצב צליל. הצליל בא בעוצמה המועדפת עלינו.
אני משתמש מזה חודשים באפליקציה google pay או בשמה הנוסף wallet.היום גליתי לאחר נסיון כושל להשתמש בה, כי היא איפסה את ה-cvv של כרטיסי הדיינרס והויזה שהוזנו בה.לאחר שהזנתים, כאילו התווספו לראשונה, והכל עשוי לפעול תקין.יש למישהו מושג מה גרם לאיפוס ה- cv...
אני רוצה לקנות לאשתי שעון חכם.האם אתם מתמצאים בשעונים חכמים?מה דעתכם על דגם Samsung galaxy 4Model#R860d ?כשאני מבין שהאפליקציה בסמארטפון שמפעילה אותה היא Galaxy Wearable.א"כ: האם יש חשיבות והאם מספיק שהזיכרון של הדגם הנ"ל הוא "רק" 16gb? :