cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
דשא
Active Level 6

User Statistics

  • 188 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

אם אכן מנסים, מקבלים הודעת:ייתכן שאין לך אפליקציה המתאימה להצגת תוכן זה.יש לי גירסת ווטסאפ עדכנית. ואם זה חשוב יש לי a52s 5g **bleep** אנדרואיד 13.bleep** אנדרואיד 13.
Microsoft Launcher ?וממליץ עליו? מהם היתרונות שלו?האם ניתן לקבל סרטונים להמחשת יתרון השימוש בו? פירוט השימוש עצמו.
יש לי a52s 5g באנדרואיד 13.מבקש המלצתכם לאפליקציית הקלטה חינמית. לא כבדה מדי, ואשר הקלטותיה ניתנים לשמירה חיצונית.
אני משתמש בחלוניות-edge ונהנה במיוחד מהדפסת מסך מתוחכמת. מה ניתן להנות מ-"בחירה חכמה"? מצ"ב הדפסת מסך.