cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
its_renad1
Active Level 1

User Statistics

  • 3 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

 أنا ظبط الساعة على الوضعية العلى الشمال بقالي فترة كبيرة لما جيت أغيرها في النص لقيت أشكال الساعات الفي النص على الشمال جيت أقفله و أفتحه تاني مفيش فايدة فا ينفع الحل لو سامحتم؟